Het vermogen om vooruit te kijken

kapitaal voor lange of korte termijn